Privacy verklaring

Persoonsgegevens
BTM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Wanneer je onze website bezoekt:

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

 

Wanneer je ons een bericht stuurt via het contactformulier of een model van ons downloadt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam.

Deze gegevens worden verkregen via cookies, een contactformulier en/of een inschrijving met registratie procedure.

Doel van verwerken persoonsgegevens
BTM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • BTM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
BTM neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BTM) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BTM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Reden Bewaartermijn
Personalia communicatie en het bieden van assistentie 3 maanden
E-mailadres communicatie en het bieden van assistentie 3 maanden
Gegevens over jouw activiteiten op onze website communicatie en het bieden van assistentie verschilt per cookie. Zie cookiebeleid

Delen van persoonsgegevens met derden
BTM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BTM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiebeleid

Zoals vrijwel iedere website, maakt ook de website van BTM gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige brokjes informatie die (tijdelijk) worden opgeslagen op je apparaat of in je browser. We doen dit om onze website(s) goed te laten functioneren. Ook levert het gebruik van cookies ons informatie op die ons kan helpen de dienstverlening en website voortdurend te verbeteren.

Wil je cookies verwijderen of uitschakelen? Volg dan de hieronder staande links. Afhankelijk van je gekozen browser geven die instructies over wat je kunt doen om cookies te verwijderen:

Opt-out Google Analytics

Wil je dat jouw gegevens niet worden verwerkt in Google Analytics? Dan kun je daarvoor een Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor gebruiken. Deze kun je hier downloaden.

Google Analytics

Met deze statistieken dienst van Google krijgen we inzicht in hoe je de website gebruikt en hoe je daar terecht bent gekomen. Hiermee zijn we in staat nuttige verbeteringen door te voeren aan de website.

Herkomst: Google
Levensduur: 2 jaar
Namen: utma, utmb, utmc, utmv en utmz
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BTM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@btm.nl.

Hoe BTM jouw persoonsgegevens beveiligt
BTM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@btm.nl

BTM heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals o.a. virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL): wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem dan contact op via info@btm.nl. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in Privacy Verklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 29 september 2020.

De Bataafsche Teeken Maatschappij (BTM), gevestigd aan Max Euwelaan 27, 3062 MA te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.